INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub for klubbens medlemmer mandag d. 11.11.2021 kl 19:00 i klubhuset.


Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:


  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserers beretning herunder forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og ydelser: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022. Juniorer, kr. 500, Seniorer: kr. 850, Familie: kr. 1.200
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Jacobsen modtager genvalg, Mette Strüwing modtager genvalg, Michael Boisen modtager genvalg, men fratræder kasserer posten. Bestyrelsen foreslår valg af Asker Gamborg til bestyrelsen og kasserer posten.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren Helmersen modtager genvalg som revisor, revisorsuppleant Tobias Nikolajsen genopstiller.
  9. Eventuelt. Herunder nedsættelse af udvalg og aktiviteter.


Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes fremsendt til email: bestyrelsen@aass.dk senest d. 8.11.2021.