INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub for klubbens medlemmer torsdag d. 6.6.2023 kl 19:30 i klublokalet.
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserers beretning herunder forelæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og ydelser: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023. Juniorer, kr. 500, Seniorer: kr. 850, Familie: kr. 1.200
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Jacobsen modtager genvalg, Asker Gamborg modtager genvalg og Mette Strüwing modtager genvalg.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren Helmersen modtager genvalg som revisor, revisorsuppleant Tobias Nikolajsen modtager også genvalg.
  9. Eventuelt. Herunder nedsættelse af udvalg og aktiviteter.

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes fremsendt til email: bestyrelsen@aass.dk senest d. 30.5.2023.