Reglement for brug af klubbens faciliteter
Vi er mange der benytter vores klubhus og derfor er det vigtigt at alle er med til at holde det i rimelig stand og sørge for oprydning såvel som orden.

Bestyrelsen appellerer naturligvis til, at alle brugere af klublokalet og klubbens udstyr bruger sin sunde fornuft og motiverer hinanden til at holde orden og passe på tingene. Derudover er der udarbejdet nogle grundregler for brug af klubben:


 • Alkohol forbudt for unge under 18 år.
 • Rygning forbudt i klubbens lokaler og på terrassen.
 • Ingen cykler i klublokalerne.
 • Hunde skal være i snor på klubbens område.
 • Ingen omklædning i klubhuslokalet på 1. sal.
 • Ingen adgang i vådt badetøj/våddragt i klubhuslokalet på 1. sal.
 • Ingen ophængning/opbevaring af badetøj, våddragter, håndklæder osv. i klubhuslokalet på 1. sal.
 • Ingen surfboards i klubhuslokalet på 1. sal.
 • Overnatning skal aftales med formanden.
 • Udlån af klubhuset er kun for medlemmer i eget regi efter aftale med bestyrelsen
 • “En fest” er noget man ringer og aftaler på forhånd med formanden.
 • Klubben skal være aflåst, hvis det er uden opsyn.
 • Kun bestyrelsesmedlemmer har nøgle til klubben. Der findes en nøgle nede under (adgang med kode)
 • For at kunne benytte surfskolens windsurfingudstyr, skal man have bestået en prøve hos en af instruktørerne.
 • Klubbens motorbåd må kun føres af bestyrelsens godkendte bådfører ifm. surfskole, klubarrangementer og redningsaktioner.
 • Ryd op efter dig selv!. Affald, opvask m.m.
 • Ophold på klubbens tag er forbudt.
 • Klubbens båd må kun føres af bestyrelsens godkendte bådfører.
 • Går noget i stykker underrettes formanden.


Gentagende overtrædelser er ovenstående regler, tyveri eller hærværk mod klubbens ejendele / lokaler vil medføre permanent bortvisning fra klubben.


Klubhuset og dets faciliteter er til brug for klubbens medlemmer og vi tilbyder ikke lån eller udlejning af klublokalet til private arrangementer. 


Læs også klubbens vedtægter >>


Sikkerhed
Der skal altid benyttes redningsvest ved brug af klubbens udstyr. Ved brug af klubbens SUP boards, surf boards og kajakker må der kun sejles langs kysten dvs. 100-200 meter fra stranden. Sejlads ud til farvandsafmærkningerne (den grønne bøje) er ikke tilladt.